img-1

ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಶ್ರೀ ವಜುಭಾಯ್ ರೂಢಾಭಾಯ್ ವಾಲಾ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು,
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in