• 1
  • 3
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

 
ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಶಿವಾನಂದ ಬಿ ಹೊಸಮನಿ ಉಪಕುಲಪತಿ

 ರಾಣಿ ಚಾನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ ೯. ೯. ೨೦೧೦ ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾತ್ರದ   ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ ) ಅಧಿನಿಯಮ   ೨೦೧೦ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ 

 ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗುವ  ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ  ೧೯೮೨ ರಿಂದ  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ,   ಧಾರವಾಡದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರವೆಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು .

     It is my pleasure to welcome you to the website of this University. We are trying to make it more and more user friendly. The Challenges to our higher education system, particularly the Universities, are to carve out a path and a strategy for themselves so that they can be effective instruments in the process of transformation of this country. Producing employable graduates is no doubt one of the objectives but I believe that creation of new knowledge and innovative mind should be the focus of higher education system. Keeping this in mind, we are making sincere and committed efforts to develop this University as a well recognized and established centre of higher education. We are striving to produce better graduates with right interests, attitudes, moral and intellectual values.

Read more

ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in