cont


ರಾಣಿ ಚಾನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 

ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ, 

ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4, 

ಬೆಲಾಗವಿ - 591156


Office Contact 

Exam Section : 0831-2565237
Computer Section : 0831-2565238
Exam Section E-mail ID : rcuexam@gmail.com

 

Academic Section Phone: 0831-2565234
Academic Section Email : rcuregistrar@gmail.com

 


Google Maps and direction 

 

 

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in