ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗ

NODAL OFFICER
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಡಾ. ಚಂದ್ರಿಕಾ. ಕೆ. ಬಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ :

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗವು (ಕಛೇರಿ) ಪ್ರೊ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೆ. ಬಿ. ಯವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4600 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು 108500 ಸ್ನಾತಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜಿತ ಹಾಗೂ ಘಟಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್.ಎಸ್.ಸ್, ರೆಡ್‍ಕ್ರಾಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂ.ಜಾ/ಪಂ.ಪಂ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಘಟಕಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಿಮಾಖಾನ, ಯುವಜನೋತ್ಸವಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೂರು ನಿವಾರಣೆ ಮುಂತಾzವುಗಳÀ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು :

  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುವುದು.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿಸುವುದು.

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು :

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗ
ವಿದ್ಯಾಸಂಗಮ
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156
ಇ-ಮೇಲ್ : swrcub@gmail.com
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ : 0831-2565204

ದಿ18-09-2018 ರಂದು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

DateSubjectDownload
16-07-2019

image 1

16-07-2019

image 2

16-07-2019

image 3

MOU

DateSubjectDownload
16-07-2019

image 1

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿ-05-09-18 ರಂದು ‘ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ’ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

DateSubjectDownload
16-07-2019

image 1

16-07-2019

image 2

16-07-2019

image 3

16-07-2019

image 4

ದಿನಾಂಕ18-02-19 ರಂದು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮಜೀ ಫೌಂಡೇಶನ್’ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

DateSubjectDownload
16-07-2019

image 1

16-07-2019

image 2

16-07-2019

image 3

16-07-2019

image 4

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (P.G)

DateSubjectDownload
16-07-2019

image 1

16-07-2019

image 2

16-07-2019

image 3

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜಯಪುರ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

DateSubjectDownload
16-07-2019

image 1

16-07-2019

image 2

16-07-2019

image 3

16-07-2019

image 4

16-07-2019

image 5

ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
01-10-2018

MOU Between Rani Channamma University, Belagavi and HireMee(K.A.A.M Services Pvt. Ltd)

5-12-2018

ಸ್ನಾತಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೂವಜನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ new

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in