• ವಿಭಾಗದ ಕುರಿತು :

  ಡಾ. ಕಾಂತರಾಜು. ಕೆ,
                       ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ, ಚೇರ್ಮನ್ & ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಪ್ರೊಫೆಸರ್
                        ಇ-ಮೇಲ್: kantha77@gmail.com, kk@rcub.ac.in

  ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು 2012 ರಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಭಾಗ ಃಏ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ Pಡಿoಜಿ. ಏ. S. ಖಚಿಟಿe ವರ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಕ್ಯಾಂಪಸ್, ವಿದ್ಯಾಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಭಾಗವು 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜನರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ" ವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಂದು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಲಿಮರ್ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇತರರು. ತಮ್ಮ 4ನೇ ಸೇಮಿಸ್ಟರನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಫೋಕಸ್ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನುರಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಎಸ್ಟಿ-ಫೈಸ್ಟ್ಸರ್ಕಾರ. ಭಾರತದ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವಗಳಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಪ್ರದೇಶದ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಿವೆ.

   

 • ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೆಸರುಭಾವಚಿತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಹುದ್ದೆಸಂಶೋಧನೆ ವಿಷಯಇಮೇಲ್ & ದೂರವಾಣಿ
  01 ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಪದ್ಮಾಶಾಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೆಮ್) basavarajpadmashali@yahoo.com,9844218894
  02 ಡಾ ಜೆ ಮಂಜನ್ನಾ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಅಸ್ಸೋ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಘನ sಸ್ಥಿತಿ / ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯಾನೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್) jmanjanna@reiffmail.com,9916584954
  03 ಡಾ ಕೆ ಕಾಂತರಾಜು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಅಸ್ಸೋ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ) kantha77@gmail.com,9449880063
  04 ಡಾ. ಪಿ.ಎಂ.ಗುರುಬಸವರಾಜ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಎಂ.ಪಿಲ್.ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ (ಜರ್ಮನಿ) ಸಹಾಯಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಜೈವಿಕ-ಅಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ) 9538083102
  05 ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಶ್ರೀಧರ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಎಂ.ಪಿಲ್.ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಸಹಾಯಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಮೈನೊ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಟೊಕೊಯ್ಕಲ್ಸ್ನ ಬಯೋಕಾನ್ಜ್ಯೂಜೆಶನ್ sridhara.mb@ gmail.com, 9663983459
  06 ಡಾ.ಸಿ.ಸಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸಹಾಯಕ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾರೀರಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ)) vidya.891@gmail.com, 9742885912
  07 ಡಾ.ಕೆ. ಎಸ್. ರಾನೆ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಯುಜಿಸಿ ಎಮೆರಿಟಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ & ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ raneks@gmail. com
 • ಸಂಶೋಧನೆ

  Name of projectFunding AgencyStatusAmount, Rs
  New types of Cobalt Complexes as oxygen scavengers PI: Dr. PM Gurubasavaraj Vision Group on Science & Technology (VGST) Govt of Karnataka VGST-SPiCE Completed 2013-14 30,000/-
  Infrastructure development for investigating the abatement of industrial exhaust gas pollutants and the degradation of organic moiety and mineral salts of effluents Coordinator: Prof. KS Rane VGST-KFIST-Level-II (Phase-1) Completed 2014-15 20,00,000/-
  Low-cost Semiconducting Counter electrode film for Dye-sensitized Solar Cells PI: Dr. CC Vidyasagar VGST-SMYSR Completed 2014-15 4,00,000/-
  Nanocrystalline Reduced Graphene Oxide (rGO) Embedded with Metal ions for Biomedical Applications PI: Dr. J Manjanna VGST-Spice Completed 2014-15 30,000/-
  Eco-friendly microwave preparation of Cu-ZnO metal oxides for photovoltaic cells PI: Dr. CC Vidyasagar VGST-KFIST- Completed 30,000/-
  Coordinator: Prof. Basavaraj Padmashali Level-II (Phase-2) 2016-17 20,00,000/-
  Studies on basic properties of Fe-montmorillonite to clarify the integrity of altered clay minerals in repositories PI: Dr. J Manjanna BRNS/ DAE Mumbai Ongoing 2015-18 30,71,900/-
  Structure-activity relationship and peptidomimetic studies of antimicrobial peptide, Indolicidin. PI: Dr. K Kantharaju UGC-Major Research Project Ongoing 2015-18 13,70,000/-
  A study of Mixed Vegetable Dyes for Dye – Sensitized Solar Cells. PI: DrPM Gurubasavaraj VGST-SMYSR Ongoing 2016-17 6,00,000/-
  Metallopeptidomimetic - Based Coordination Polymers Deposition on Graphite Substrates: Effects of Backbone Chain & Local Surface Structure. PI: Dr. K Kantharaju VGST-SMYSR Ongoing 2016-17 6,00,000/-
  Environmental remediation of polychloro biphenyls (PCBs) using Zero-valent Fe & Cu Nanoparticles. PI: Dr. J Manjanna VGST-TRIP Ongoing 2016-17 40,000/-
  Coordinator. Dr. J Manjanna DST-FIST Ongoing 2017-22 125 laks
  Total 2,26,71,900/-
 • ವಿಭಾಗೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

  COLLABORATING ಯುನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ / ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ETC.

  • ಜಪಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
  • ಹೊಕ್ಕೈಡೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಪೊರೊ, ಜಪಾನ್
  • ಐವೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜಪಾನ್
  • ಡ್ರೆಕ್ಸಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ, ಪಿಎ, ಅಮೇರಿಕಾ
  • ನಾರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಾರಾ, ಜಪಾನ್
  • ರೋಚೆಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಯು.ಎಸ್
  • ಗೊಟ್ಟಿಂಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಜರ್ಮನಿ) ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತ.
  • ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
  • ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಭಬಹಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಮುಂಬೈ
  • ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಕಲ್ಪಪ್ಪಮ್
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಸಿಂಜೆನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಕ್ಯಾಡಿಲಾ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್

  ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್:

  • ಯುಎಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು                                         : 02
  • ಜಪಾನೀಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್                                          : 01
  • ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್                                         : 04
  • ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್                                 :110
  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್                                            :120
  • Int.Conference ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪೇಪರ್                : 75
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪೇಪರ್       :230
  • ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಹ್ವಾನಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳು          : 80

  ವಿಸ್ತರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:

  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೊಸೈಟಿ
  • ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
  • ಪೋಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭೇಟಿ
  • ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ
  • ವಾರ್ಷಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರವಾಸ
  • ಇನ್ಸರ್ಪ್ ತರಬೇತಿ (ಐಚ್ಛಿಕ) / ಎಂಎಸ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್

Associate Professor/chairman

Dr. C. N. WAGHAMARE
M.A.,, Ph.D. S.E.T.

Associate Professor & Chairman

Mob : 9480539762
Email : chndrw@rediffmail.com.

Associate Professors

Dr. V.M. GAYAKAWAD

Dr. V.M. GAYAKAWAD M.A., M.Phil., Ph.D.

Email:vinodgayakwad55@gmail.com

Cell: 9945015364

Dr. M. S. NESARKAR

Dr. M. S. NESARKAR M.A., Ph.D.,N.E.T.

Email:manisha.adav@gmail.com

Cell: 9900484161

Assistant Professors

Dr. M. M. MUTAVALI

Dr. M. M. MUTAVALI M.A., M.Phil., Ph.D., N.E.T.

Email:mutavali123@gmail.com

Cell: 9972457859

Dr. S. K. KAMBLE

Dr. S. K. KAMBLE M.A., Ph.D., N.E.T., S.E.T.

Email:kambale321@gmail.com

Cell: 9164358489

GOLD MEDAL BAGGED:
15 Gold Medals bagged by the M.A. Students.

RESEARCH WORK :
The faculty members of the Dept. of Marathi have undertaken the UGC Major/Minor Projects on comparative research study in the field of Kannada and Marathi Literature. More than 85 Research articles published by the faculty members. Completed two UGC's major research projects and two minor research projects.

BOOKS PUBLISHED:
More than 60 Books have been published by the staff members of Department of Marathi.

SEMINARS & WORKSHOPS ORGANIZED:
Department has organized 04 National seminars Department has organized 11 Poets Meet ( Shravani Kavi Semmelan ) Department has organized 6 Workshops regarding preparation of syllabus etc.

CONFERENCES AND SPECIAL LECTURES ORGANIZED:

 • 1. Department has organized Marathi conference on the occasion of Marathi Language Day Date. 27 Feb, 2013.
 • 2. Department has organized a special Lecture on ‘Marathi Language, Literature and Globalization’ by Vijay Ruikar from U.S.A. Date. 05-03-2013
 • 3. Department has organised special lecture on ‘How to Prepare for Competitive Examinations’ by Miss. R. Snehal I.A.S. Bangalore. Date.16th MAY-2013
 • 4. Department has organized Special Lecture on ‘AIDS Problems and Solution’ talk given by Smt. Nagaratna Ramagowda Mahesh Foundation, Belgaum.
 • 5. Department has organized one day Departmental seminar on ‘Depression and Suicides among the Students’ all Department student have participated

EXPERTS/AUTHORS/PERSONALITIES VISITED THE DEPARTMENT :

 • 1.Uttam Kamble , Nashik
 • 2.Baburao Gaikwad, Dharwad
 • 3.D.R.Killekar, Belgaum
 • 4.Smt. Jyoti Chinchanikar, Jayashingpur
 • 5.Prof. Krishna Kirawale, Kolhapur
 • 6.Prof. Vishwanath K. Shinde,Kolhapur
 • 7.Prof. L.B.Rayamane, Aurangabad
 • 8.Smt. Alka Kubal - Filmstar, Mumbai
 • 9.Prof. Chandrashekhar Jahagirdar, Kolhapur
 • 10.Vijay Ruikar U.S.A
 • 11.Miss. R. Snehal I.A.S., Bangalore
 • 12.Dr. Amrut Yardi, Dharwad
 • 13.Prof. Sandhya Deshapande, Belgaum
 • 14.Mahadev More, Nipani
 • 15.Bhimarao Gasti, Belgaum
 • 16.Prof.Achutrao Mane, Nipani

FUTURE PLANS OF THE DEPARTMENT:

 • 1. To establish
 • 2. Translation Academy
 • 3. Diploma in Editing Arts.
 • 4. Competitive Examination’s Guidance Centre
 • 5. Certificate course in Marathi
 • 6. Diploma in Marathi for Non- Marathi People
 • 7. Diploma in Script-Writing.

CONTACT FOR ADDITIONAL INFORMATION:
Dr. Chandrakant N. Waghamare Chairman, Dept. of Marathi Rani Channamma University, N.H.-4 , Vidyasangam, Belagavi-591156 Karnatak- India. Mob. 09480539762 Email- chndrw @ rediffmail. com.

Ph.D Notification

DateSubjectDownload
   
   
   
13-08-2013 Revaluation Results APRIL-MAY 2013 - BCA Sixth Semester(KUD)
13-08-2013 Revaluation Results APRIL-MAY 2013 - BCOM Sixth Semester (KUD)
13-08-2013 Revaluation Results APRIL-MAY 2013 - BSW Sixth Semester(KUD)

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in