Hide Main content block

Ph.D NOTIFICATIONS

ಪ್ರಕಟಣೆ :     ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಮೇ 09, 2021ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವಾರು ಅವಧಿಗಳ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
Circular Pertaining to Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ MBA           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Chemistry           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Commerce           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Computer Science           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Criminology and Criminal Justice           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Economics           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Education           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ English           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Geography           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ History           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Kannada           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Library Info-Science           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Marathi           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Mathematics           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Physics           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Political Science           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Social Work           DOWNLOAD
Provisional List of the Applicants Eligible to Appear for the Ph.D ‘Entrance Test’ Sociology           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus- 2020-21

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Kannada Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for English Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Marathi Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for M.B.A Management Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for CCJ-Criminology and Criminal Justice Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Chemistry Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Commerce Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Computer Science Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Economics Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for M.Ed. Education Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Geography Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for History Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Library Science M. Lib. Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Mathematics Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Physics Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Political Science Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Social Work Stream           DOWNLOAD

Ph.D. Entrance Examination Syllabus for Sociology Stream           DOWNLOAD

Top