ವಿಭಾಗವಾರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

LIST‌ ‌OF‌ ‌INTERCOM‌ ‌EXTENSIONS

LIST‌ ‌OF‌ ‌INTERCOM‌ ‌EXTENSIONS

Name of the OfficeTelephone Number
P.A to Vice-Chancellor0831-2565201
P.S to Vice-Chancellor0831-2565213
A.R to Vice-Chancellor0831-2565215
FAX Vice-Chancellor Office0831-2565240
P.A to Registrar0831-2565203
S.O to Registrar0831-2565260
SC / ST / OBC Cell (Scholarship)0831-2565206
A.R Academic Section0831-2565236
A.R (RO)0831-2565258
A.R GAD Section0831-2565241
O.S DPAR0831-2565257
RTI & Legal section0831-2565211
UG Section0831-2565214
Inward/Outward0831-2565234
P.A to Registrar [Evaluation] Exam Section0831-2565207
Deputy Registrar [Evaluation] Exam Section0831-2565235
A.R Exam Section /Convocation0831-2565227
O.S Evaluation/Exam Section0831-2565237
NIC/ICT Section0831-2565221
Computer Section (Mr. Raghu) Exam Section0831-2565238
Finance Officer0831-2565204
A.R Finance Office0831-2565231
O.S Finance Section0831-2565205
Finance Office0831-2565233
RCU-SGFGC, Belagavi0831-2454360 / 361
RCU-P.G.Center, Vijayapur08352-229020
RCU-P.G.Center, Bagalkot08354-225588
RCU-P.G.Center, Jamakhandi9731001559
Name of the OfficeTelephone Number
Director C.D.C0831-2565208
C.D.C Office0831-2565219
Coordinator N.S.S.0831-2565210
Central Library0831-2565216
Director Prasaranga0831-2565250
Director IQAC0831-2565252
Estate Officer0831-2565242
Health Centre0831-2565251
Planning,Monitoring & Evaluvation Board0831-2565256
Placement Cell0831-2565262
Business Administration Chairperson0831-2565209
Commerce Chairperson0831-2565222&220
Computer Science Chairperson0831-2565244
Economics Chairperson0831-2565225
Education Chairperson0831-2565248
English Chairperson0831-2565253
Geography Chairperson0831-2565229
Kannada Chairperson0831-2565255
Library Science Chairperson0831-2565217
Marathi Chairperson0831-2565254
Mathematics Chairperson0831-2565246
Political Science Chairperson0831-2565243
Social Work Chairperson0831-2565249
Sociology Chairperson0831-2565228
VGST Lab0831-2565245
Alan Turing Lab0831-2565247

Top