Notification for Admission of the Ph.D. Degree 2020-21. Application for Recognition as a Guide for the Ph.D. Degree. ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಇಡಿ (B.Ed) ಕೋರ್ಸಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು. Promoting intermediate semester students to the higher semesters (Covid-19 pendemic) for the current academic year 2019-20 of UG and PG. Application format for submission of CAS. Circular pertaining to submission of CAS. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ೨೦೨೦ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಡಾವಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭೋದಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ೨೦೨೦ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಡಾವಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. Constitution of Department Grievance Redressal Cell (DGRC) Regulation. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು . ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕುರಿತು(Click to know)      Undertaking Format Click to Download ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ (Click to know). Ph.D. Course Work Examination Time-Table December-2020(Click to know). PG Diploma and Certificate course Examination Time Table December 2020(Click to know). ಕೋವಿಡ್-೧೯ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ(ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ) (ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ). ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಹಿಂದೆ ಪರಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆಯಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ(ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ) (ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ).

ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More News...

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Hide Main content block

ಛನ್ನಪಥ :ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗು ಘಟಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಛನ್ನಪಥ


Hide Main content block


Top