2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ NEP -200 ಅನುಸಾರ UUCMS ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ (Published on 30-05-2023) CALL OF PROJECT ASSOCIATE-1 POSITION IN DST-SERB FUNDED PROJECT, GOVT. OF INDIA.(Published on 19-05-2023) I ಮತ್ತು III ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ dated 17-05-2023 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (PG) ಕೋರ್ಸಗಳ 1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು. dated 28-04-2023 ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 1 & 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು -೨೦೨೩. (ಪಿಜಿ 1st ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಎ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಎ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್)(Published on 13-04-2023) ಪ್ರಕಟಣೆ: POSTPONEMENT OF INTERVIEW PERTAINING TO CALL OF PROJECT ASSOCIATE-1 POSITION IN DST-SERB FUNDED PROJECT, GOVT. OF INDIA.(Published on 5-04-2023) ಪ್ರಕಟಣೆ:ವಿವಿಧ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. (Published on 24-03-2023) ಪ್ರಕಟಣೆ:ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ PG ಪರಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು. (Published on 23-03-2023) ಪ್ರಕಟಣೆ:Schedule of Computer literacy test for the candidates applied for the Non-Teaching Staff Posts at Rani Channamma University, Belagavi. (Published on 18-03-2023) ಪ್ರಕಟಣೆ:ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ANSWER KEY ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. (Published on 18-03-2023) ಪ್ರಕಟಣೆ:ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು.. ಪ್ರಕಟಣೆ:ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು (Published on 16-03-2023). ಪ್ರಕಟಣೆ:ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋಧಕೇತರ ಸಿಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (Published on 16-03-2023). 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತುು.(Click to know) ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು.(Click to know) ‘Revised’ Date and Details of Written Examination for Non-Teaching Posts (Deputy / Assistant Registrar and Office Superintendent Cadres).(Click to know) 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ Ph.D ಕೋರ್ಸಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು.(Click to know) ಉಳಿಕೆ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೋದಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ . (Click to know) ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪರಿನಿಯಮಗಳು-೨೦೧೩ ಕ್ರ.ಸಂ. ೦೭ (೦೩) ರನ್ವಯ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ (Click to know) List of Provisional selected candidates for MBA Admission under UMAT-2023 (Click to know) ೨೦೨೦-೨೩ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ(RANK) ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. (Click to know) ೨೦೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ "ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ " ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು.(Click to know) ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ೧೧ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆವ್ಹಾನಿಸಿದ ಕುರಿತು (Click to know) ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು. (Click to know) ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.(Click to know) Call for Re-Evaluvation of Answer Scripts through UUCMS(Click to know) Answer Keys of Ph.D. Entrance Test held on 15-01-2023 (Click to know) Applications are invited from eligible candidates for the post of Field Investigator for the Interdisciplinary Research Project funded by Rani Channamma University, Belagavi 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು(PG Admission Date Extention Notification Dated:12-01-2023) Ph.D. Admission Entrance Examination Schedule (Exam Date: 15-01-2023 Time: 11:00Am to 01:00PM) Click to know more Ph.D. Admission Entrance Examination Syllabus- 2022-23 Notification Pertaining to Applications are invited from eligible candidates for the post of Field Investigator(2 Months Only) for the Interdisciplinary Research Project funded by Rani Channamma University, Belagavi ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2022-23 (Published on 09-12-2022) ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆ (CAS) ಅರ್ಜಿ ಆವ್ಹಾನಿಸಿದ ಕುರಿತು Document Format:CAS-Application Format PDF Format:CAS-Application format STATUTES GOVERNING CADRE, RECRUITMENT AND PROMOTION OF NON-TEACHING, TECHNICAL AND MINISTERIAL STAFF IN RANI CHANNAMMA UNIVERSITY, 2022.(Published on 05-08-2022)

ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More News...


--------------------------New Gallery---------------------------------

ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ವೀಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

Hide Main content block


Top