ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು (Click...) Details pertaining to PG Admission-2021-22 (Click...) Golden Chance Examination Time-Table-2020-21 (Revised on 12-10-2021) (Click...) Management quota ಅಡಿಯಲ್ಲಿ B.Ed. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು (Click...) Final List of Candidates pertaining to Ph.D. Admission (Click...) ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ (371-J) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅರ್ಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆವ್ಹಾನಿಸಿದ ಕುರಿತು (Click...) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ (Click...) ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್. ಡಿ. ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡ್. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. Cancellation of guest faculty recruitment reg.. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು. ಬಿ.ಎಡ್. (B.Ed.) ಪದವಿಯ ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ: 06-09-2021, 09-09-2021 ಮತ್ತು 11-09-2021 ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕುರಿತು. ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕುರಿತು.

ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More News...


ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ವೀಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

Hide Main content block


Top