೨೦೨೧-೨೨ರ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. OEC ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಮಾಡಿದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ. OEC ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೆಯಿರುವ ಬಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಸುತ್ತೋಲೆ: ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ 09ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು (Posted on 04-05-2021) ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು (Posted on 04-05-2021) ಸುತ್ತೋಲೆ: ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಂಕ್(RANK) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (Posted on 26-04-2021) ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಂಕ್(RANK) ಪಟ್ಟಿ (Posted on 26-04-2021) ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪದವಿಗಳ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು (Posted on 26-04-2021) ಸುತ್ತೋಲೆ: ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (PG) ಪದವಿಗಳ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು (Posted on 26-04-2021) ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸುತ್ತೋಲೆ: ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ನಾತಕ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ (ಕೋವಿಡ್-೧೯) ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿ ನಿರ್ಭಂಧಿಸಿದ ಕುರಿತು. -->

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More Events...

Hide Main content block

ಛನ್ನಪಥ :ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗು ಘಟಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಛನ್ನಪಥ


Hide Main content block


Top