ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ (ಕೋವಿಡ್-೧೯) ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿ ನಿರ್ಭಂಧಿಸಿದ ಕುರಿತು. M.B.A ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೦-೨೧ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ (Updated on 20-04-2021) ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ನಾತಕ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು(17-04-2021). ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಟಣೆ (Click to know). ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ನಾತಕ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ Updated on 10-04-02021 (Click to know). KSET-2021 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಗದಿ ಪಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (Click to Know) Circular -Pertaining to Golden Chance Application Date Extension reg.. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ನಾತಕ & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು. KSET EXAMINATION - 11th APRIL 2021 (SUNDAY) RANI CHANNAMMA UNIVERSITY, BELAGAVI CENTER CODE - 11 (Click to Know) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸುತ್ತೋಲೆ : Ph.D. Merit List-2020-21 ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. (Click to Know) Updated on 06-04-2021. ಸುತ್ತೋಲೆ : Ph.D. Merit List-2020-21 ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. (Click to Know). ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು (Click to Know) 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ Ph.D. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (Click to Know) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೦-೨೧ (Click to Know) ಸುತ್ತೋಲೆ : ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೦-೨೧ (Click to Know) ಸುತ್ತೋಲೆ : ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ೦೯ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು (Click to Know). ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ೧,೩ ಮತ್ತು ೫ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅರ್ಜಿ ಭರಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕುರಿತು (Click to Know). ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2020-21 ಕುರಿತು. (Click to Know). ಸುತ್ತೋಲೆ: ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು ೨೦೨೦-೨೧ (Revised) (Click to Know). ಅಧಿಸೂಚನೆ: ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು ೨೦೨೦-೨೧ (Revised). ಎಂ.ಎಡ್ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (Click to Download). UG Courses Examination Revised Time-Table Notified reg.. (Click to Know). ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಎರಡನೇಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ) (Click to know) ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ) (Click to know) ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ, ಬಿ.ಎಡ್, ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Click to know) B.Ed 3rd Semester Examination Revised Time-Table (Click to know) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ -2020-21 (Released on 12-02-2021) (Click to know) ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ಸಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಬಿ.ಎಡ್ ೩ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ೧, ೩ ಮತ್ತು ೫ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ೧, ೩ ಮತ್ತು ೫ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡಿದ ಕುರಿತು ೨೦೨೦ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿಯ ೧ ಮತ್ತು ೩ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ ನಡೆಸದೇ ಮುಂದಿನ ಸೆಮೆಸ್ಟರಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು Notification for Admission of the Ph.D. Degree 2020-21. Application for Recognition as a Guide for the Ph.D. Degree. ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಇಡಿ (B.Ed) ಕೋರ್ಸಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು. Promoting intermediate semester students to the higher semesters (Covid-19 pendemic) for the current academic year 2019-20 of UG and PG. Application format for submission of CAS. Circular pertaining to submission of CAS. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ೨೦೨೦ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಡಾವಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭೋದಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ೨೦೨೦ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಡಾವಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. Constitution of Department Grievance Redressal Cell (DGRC) Regulation. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು . ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕುರಿತು(Click to know)      Undertaking Format Click to Download ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ (Click to know). Ph.D. Course Work Examination Time-Table December-2020(Click to know). PG Diploma and Certificate course Examination Time Table December 2020(Click to know). ಕೋವಿಡ್-೧೯ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ(ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ) (ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ). ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಹಿಂದೆ ಪರಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆಯಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ(ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ) (ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ).

ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More News...

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Hide Main content block

ಛನ್ನಪಥ :ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗು ಘಟಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಛನ್ನಪಥ


Hide Main content block


Top