ಸುತ್ತೋಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನಾಂಕ:29-09-2023 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ಕುರಿತು. ಸುತ್ತೋಲೆ - Revised Ph.D. Fee structure 2022-23 Onwards 22-09-2023 ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು 21-09-2023 Recruitment Notification for (Walk-in Interview) for the Temporary Teaching post for PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA STUDY CHAIR of Rani Channamma University, Belagavi 20-09-2023 Application Format for the Recruitment Notification for (Walk-in Interview) for the Temporary Teaching post for PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA STUDY CHAIR of Rani Channamma University, Belagavi 20-09-2023 ಸುತ್ತೋಲೆ - (Final Chance) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 09-09-2023 ಸುತ್ತೋಲೆ - B.Ed. 1 & 3rd Sem ಪದವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. 09-09-2023 Revised 2,4, ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲರ್‌ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2023, Dated 07-09-2023 UG Exam Application Form Submission date Extension Circular 06-09-2023 M.Ed & M.P.Ed Revaluation Application submission Circular Ph.D. Coursework Examination Time-Table Published reg... 2,4, ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ರೆಗ್ಯೂಲರ್‌ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2023(Final Time Table) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು. (UG EXAM TIME-TABLE) ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (M.Com) ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು (Science Degrees) ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಥಿತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ-2023 Circular Pertaining to Faculty CAS-2023 Application Format for Faculty CAS-2023 Ph.D. Course-Work Examination 2022-23 EXAMINATION NOTIFICATION UG [NEP](Click Here) EXAMINATION NOTIFICATION UG [NON-NEP](Click Here) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು (Upto 03-07-2023) Form of application for issue of MIGRATION CERTIFICATE(Click Here) MPLC ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು(ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ). (Published on 15-07-2023) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2023(Published on 17-07-2023) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು (Published on 05-07-2023) 2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ NEP -200 ಅನುಸಾರ UUCMS ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ (Published on 30-05-2023) CALL OF PROJECT ASSOCIATE-1 POSITION IN DST-SERB FUNDED PROJECT, GOVT. OF INDIA.(Published on 19-05-2023) I ಮತ್ತು III ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ dated 17-05-2023 Ph.D. Admission Entrance Examination Syllabus- 2022-23 Notification Pertaining to Applications are invited from eligible candidates for the post of Field Investigator(2 Months Only) for the Interdisciplinary Research Project funded by Rani Channamma University, Belagavi ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2022-23 (Published on 09-12-2022) ಭೋದಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆ (CAS) ಅರ್ಜಿ ಆವ್ಹಾನಿಸಿದ ಕುರಿತು Document Format:CAS-Application Format PDF Format:CAS-Application format STATUTES GOVERNING CADRE, RECRUITMENT AND PROMOTION OF NON-TEACHING, TECHNICAL AND MINISTERIAL STAFF IN RANI CHANNAMMA UNIVERSITY, 2022.(Published on 05-08-2022)

ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

More News...


ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ವೀಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

Hide Main content block


Top